Theo luật quy định, đến hạn trả tiền thì người vay phải có nghĩa vụ trả tiền. Nhưng trong trường hợp người vay tiền chết, vậy người cho vay có bị mất trắng số tiền. Nghĩa vụ trả nợ chấm dứt khi người vay chết phải xử lý thế nào ? Nghĩa vụ thanh toán nợ của người chết ra sao ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết này.

Hợp đồng vay tiền là gì ?

Điều 463 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Theo đó, hợp đồng cho vay tiền hay là hợp đồng vay tài sản. Là một sự thỏa thuận giữa các bên mà bên cho vay giao tiền cho bên vay. Trong 1 thời gian nhất định, bên vay phải trả lại đủ số tiền đã vay và trả thêm lãi nếu có thỏa thuận.

nghệ thuật đòi nợ qua điện thoại

Như vậy, bên vay có nghĩa vụ trả nợ cho bên cho vay. Cụ thể là

Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn.

Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất tối đa là 10%/năm trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

  • Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả;
  • Trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất tối đa không quá 10%/năm của số tiền chậm trả.

Nghĩa vụ trả nợ chấm dứt khi người vay chết ? Nghĩa vụ thanh toán nợ của người chết, ai có nghĩa vụ trả nợ ?

Theo điều 615 của Bộ Luật Dân Sự 2015 có quy định. Người thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại. Cụ thể là:

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ trả tiền được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ trả tiền do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Đặc biệt, Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người thừa kế không được quyền từ chối nhận di sản trong trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Nghĩa vụ trả nợ chấm dứt khi người vay chết
Nghĩa vụ trả nợ chấm dứt khi người vay chết

Vì thế, người vay tiền chết, người thừa kế của người vay phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ chấm dứt khi người vay chết trong phạm vi tài sản thừa kế được hưởng. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người cho vay.

Nhưng cũng cần phải lưu ý, nếu trong hợp đồng vay tiền có thỏa thuận chỉ người vay là người phải trả nợ. Thì khi người vay chết, nghĩa vụ trả nợ sẽ chấm dứt theo quy định tài khoản 3 điều 422 Bộ Luật Dân Sự năm 2015. Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại. Mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện.

Do đó, khi người vay tiền chết người thừa kế của người đó có nghĩa vụ trả nợ chấm dứt khi người vay chết trong phạm vi tài sản người chết để lại. Trừ trường hợp trong hợp đồng cho vay tiền thỏa thuận nghĩa vụ trả tiền. Phải do chính người vay trả hoặc có thỏa thuận khác.

Khi người vay tiền chết, bên cho vay có quyền yêu cầu người thừa kế của người vay trả tiền. Trường hợp người thừa kế cố ý không trả nợ. Bên cho vay có quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú. Bên cho vay cần phải có các giấy tờ chứng minh về việc cho vay tiền.

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về các vấn đề trả nợ. Thì có thể tìm đến dịch vụ thu hồi nợ theo đúng pháp luật của công ty Phong gia chúng tôi để được giải đáp.

Bài viết liên quan

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *