Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân để cho người khác thực hiện đòi nợ, thu hồi nợ thay hiện nay khá phổ biến. Do đó, việc ủy ​​quyền sẽ được thực hiện thông qua giấy ủy quyền đòi nợ. Và bên được ủy quyền sẽ dựa vào đó để thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền. Vậy giấy ủy quyền thu tiền cá nhân hiện nay như thế nào?

1, Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân là gì? Có những nội dung nào?

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân
Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân

Giấy ủy quyền đòi nợ hiện nay phổ biến hơn và có nhiều hình thức khác nhau như người thân, bạn bè ủy quyền cho nhau đi đòi nợ thay, kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê…

Căn cứ theo Điều 562 Bộ luật Dân sự năm 2015. Giấy ủy quyền đòi nợ được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên ủy quyền (bên đòi nợ thay cho bên đòi nợ) sẽ ủy quyền và nhận thù lao thay cho các bên (nếu có thoả thuận). hoặc pháp luật có quy định khác).

Hiện pháp luật không quy định mẫu giấy ủy quyền chung. Các bên có thể tự đặt điều khoản trong giấy ủy quyền nhưng phải đảm bảo không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.

Đồng thời, giấy ủy quyền không thể thiếu những quy định cơ bản sau:

  • Thời gian và địa điểm sản xuất giấy ủy quyền;
  • Thông tin của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, bao gồm: họ và tên; địa chỉ; số cmnd / thẻ căn cước công dân / hộ chiếu còn hiệu lực; nơi cư trú …
  • Căn cứ để lập giấy ủy quyền (theo hợp đồng vay / bên xác nhận nợ nào? Số nợ là bao nhiêu? …)
  • Bản quyền;
  • Hiệu lực của hợp đồng ủy quyền;
  • Chữ ký của tất cả các bên.

»»» Xem thêm: Chi phí thuê luật sư khởi kiện đòi nợ, thu hồi nợ

2, Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ chuẩn xác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­————-***———— 

GIẤY ỦY QUYỀN THU HỒI NỢ

(V/v thu hồi nợ……..theo hợp đồng số……………..)

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…… tại địa chỉ: ………………………

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): ………………………………………………

CMND số             : ………………… ngày cấp………………nơi cấp………………

Nơi ĐKHKTT        : ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại    : ……………………………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): …………………………………….

CMND số             : ………………… ngày cấp……………nơi cấp………………

Nơi ĐKHKTT        : …………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại    : …………………………………………………………………………

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày ….. tháng ….. năm 20….., tại……………… Ông ………………….. (Giám đốc Công ty Cổ Phần……………………….) có vay của bà………………… tiền mặt, nhằm mục đích……………….., cụ thể như sau

– Tiền mặt           : ………………………………………………………………

– Tài sản               : ………………………………………………………………

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là : ……………………………………

Bằng văn bản này, ..……………………quyền cho ..…………………với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ ………………………………. của ông ……………. (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN ( BÊN A)                              BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

3, Một số lưu ý khi làm giấy ủy quyền đòi nợ thuê

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân
Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân

Để việc ủy ​​quyền đòi nợ hợp pháp và hiệu quả, khi lập giấy ủy quyền bạn cần lưu ý:

Về thời hạn của giấy ủy quyền: Theo quy định tại Điều 563 Bộ luật Dân sự năm 2015, giấy ủy quyền có thời hạn một năm nếu các bên không có thỏa thuận riêng.

Về quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện giấy ủy quyền: Theo quy định tại Điều 569 Bộ luật Dân sự năm 2015:

Với bên được ủy quyền

Trong trường hợp ủy quyền đã trả tiền thì bên giao được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện bất cứ lúc nào. Nhưng phải trả tiền cho người được ủy quyền và bồi thường thiệt hại tương ứng với phần công việc mà người được ủy quyền thực hiện;

Nếu việc ủy ​​quyền không được thanh toán, khách hàng có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào. Nhưng phải báo trước cho khách hàng một thời gian hợp lý;

Bên ủy thác phải thông báo bằng văn bản cho bên thứ ba biết việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng. Nếu không, hợp đồng với bên thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên thứ ba biết hoặc phải biết hợp đồng ủy quyền về việc chấm dứt.

Với bên được ủy quyền

Trong trường hợp ủy quyền đã thanh toán, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên giao thầu (nếu có);

Trong trường hợp ủy quyền tự do, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào. Nhưng phải báo trước cho bên giao đại lý trong một thời gian hợp lý.

Bên được ủy quyền có thể ủy quyền lại cho người khác tại trường hợp khi được sự đồng ý của bên được ủy quyền hoặc trường hợp không thể thực hiện được do trường hợp bất khả kháng.

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cá nhân. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0902.705.622 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết liên quan

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *