Hối phiếu đòi nợ là gì? Hối phiếu đòi nợ bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về hối phiếu đòi nợ. Để tìm hiểu hơn, các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của dịch vụ thu hồi nợ để tham khảo về hối phiếu đòi nợ nhé.

Hối phiếu đòi nợ là gì?

Hối phiếu đòi nợ là một thương phiếu do người trả tiền phát hành, yêu cầu người trả tiền phải trả không điều kiện một số tiền nhất định cho người thụ hưởng ngay hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

Hối phiếu đòi nợ

Hối phiếu đòi nợ bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 16 Luật Công cụ chuyển nhượng 2005, nội dung của giấy đòi nợ như sau:

 • Dòng chữ “Hối phiếu đòi nợ” được viết ở mặt trước của hối phiếu đòi nợ.
 • Yêu cầu thanh toán vô điều kiện một số tiền xác định.
 • Thời hạn trả lương.
 • Nơi thanh toán.
 • Tên tổ chức hoặc họ và tên cá nhân, địa chỉ của người nộp tiền.
 • Tên tổ chức hoặc người cầm phiếu Họ tên đầy đủ của người thụ hưởng do người ký phát chỉ định.
 • Nơi và ngày cấp.
 • Tên hoặc họ của tổ chức, tên cá nhân, địa chỉ và chữ ký của người ký phát.

Hối phiếu đòi nợ thiếu một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này thì không hợp lệ, trừ các trường hợp sau đây:

 • Nếu ngày đến hạn không được ghi trong hối phiếu đòi nợ thì phải trả khi có yêu cầu.
 • Nếu trên hối phiếu đòi nợ không ghi nơi trả tiền thì việc trả tiền được thực hiện tại địa chỉ của người trả tiền.
 • Nếu nơi phát hành không được chỉ định trên hối phiếu, nó sẽ được coi là được phát hành tại địa chỉ của người trả tiền.

Nếu số tiền ghi trên lệnh chuyển tiền khác với số tiền ghi trên giấy thì số tiền ghi trên giấy sẽ được ưu tiên áp dụng. Khi số tiền trên lệnh chuyển tiền được viết hai lần trở lên bằng chữ hoặc số và có sự khác biệt thì số tiền ghi bằng chữ hoặc số nhỏ nhất là số tiền thanh toán.

Nếu lệnh chuyển tiền không có đủ chỗ để viết trên đó, lệnh chuyển tiền có thể có một tờ giấy kèm theo. Phụ lục dùng để ghi nội dung bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố hoặc nhờ thu. Người khai phụ trước phải đính phụ vào phiếu thu tiền và ký tên vào chỗ tiếp giáp giữa phiếu thu và phiếu thu tiền.

»»» Xem thêm: Luật sư tư vấn đòi nợ doanh nghiệp, cá nhân đúng pháp luật

Thời gian thanh toán hối phiếu đòi nợ

Theo quy định tại Điều 42 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về thời hạn thanh toán như sau:

 • Thời hạn thanh toán được ghi theo một trong các thời hạn sau đây:
 • Ngay khi xuất trình.
 • Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày hối phiếu đòi nợ được chấp nhận.
 • Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày ký phát.
 • Vào một ngày được xác định cụ thể.
 • Hối phiếu đòi nợ không có giá trị nếu ghi nhiều thời hạn thanh toán hoặc ghi thời hạn không đúng quy định tại khoản 1 Điều này.

Lời kết

Đây là một số thông tin của chúng tôi về hối phiếu đòi nợ và một số vấn đề pháp lý liên quan. Mọi tư vấn của chúng tôi trên đây đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu pháp lý nào liên quan đến vấn đề hối phiếu đòi nợ thuê nêu trên. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline.

Bài viết liên quan

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *